Hem - Klimatvalet Umeå 2022

Klimatutfrågningen - hur vill partierna i Umeå nå klimatmålen?

Tid och plats: 30/8 kl 19-21, Folkets Hus PB-salen

Klimatutfrågningen av partierna i Umeå den 30 augusti blir inte en debatt utan en mer renodlad utfrågning. Partierna får inte debattera med varandra utan bara svara på frågor från de två journalisterna som fungerar som utfrågare. Partierna har också fått frågeställningarna i förväg för att kunna förbereda sina svar. Tre huvudsakliga frågeområden betas av i separata block där politikernas svar föjs upp med fördjupande följdfrågor. Blocken har en inledande del där utfrågarna i dialog med en forskarpanel ringar in problematiken med klimatutsläppen för den delen av ekonomin. Varje block avslutas också med att forskarpanelen får betygsätta politikernas åtgärdsförslag via ett grönt, gult eller rött domarkort och ge en kort motivering av sitt val av kort.

De tre blocken är:
1 Transporter: Flyg och Vägtrafik
2 Energi: Elproduktion och Fjärrvärme
3 Livsmedel: Konsumtionsvanor och Matproduktion

Alla partier i Umeå kommunfullmäktige har bjudits in till denna klimatutfrågning och alla utom ett parti har tackat ja och utsett en representant.

AP - Davis Kaza
C - Julia Algotsson
KD - Anders Sellström
L - Alf Molin
M - Lena Riedl
MP - Elin Söderberg
S - Janet Ågren
V - Bore Sköld

Har avböjt medverkan:
SD

Forskarna som medverkar är:

Staffan Laestadius, Professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, har skrivit tre böcker om klimatkrisen och behovet av bättre klimatpolitik: Klimatet och välfärden - mot en ny svensk modell (2013), Klimatet och omställningen (2018), En strimma av hopp - klimatkrisen och det postfossila samhället (2021).

Karl Johan Bonnedahl, Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, Enhet: Företagsekonomi och entreprenörskap. Hållbarhetsforskare med fokus på omställningsbehov för klimat och miljö, undervisar i hållbar logistik.

Thomas Olofsson, Professor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, forskar om energiteknik och omställning mot ett mer energieffektivt byggande och förvaltande. Har tittat på hållbara alternativ för fjärrvärme och elproduktion.

Cecilia Palmborg, Forskare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Enheten för växtodling vid SLU Umeå. Växtodlingsforskare med fokus på markbiologi och näring i kretslopp. Hon har även tittat på förutsättningarna för klimat- och miljömässigt hållbar odling i Norrland.Mer info kommer efterhand...

Klimatvalet Umeå 2022

Du som röstar i valet 11 september gör ett viktigt val för klimat och natur.

Du har också ett val att göra mer än så.

Hjälp oss att höja rösten för en tuffare klimat- och miljöpolitik!
Vi är klimat- och miljörörelsen i Umeå:


Vi finns på fb:     FFF Umeå,     JV Umeå,     XR Umeå,     NF Umeå

Upp